Mặt bằng
tầng điển hình
CĂN ĐIỂN HÌNH SỐ
1 4 6 9
Diện tích xây dựng: 76,49 m2
Diện tích sử dụng: 72,11 m2
CĂN ĐIỂN HÌNH SỐ
2 3 7 8
Diện tích xây dựng: 76,49 m2
Diện tích sử dụng: 72,11 m2
CĂN ĐIỂN HÌNH SỐ
5 10
Diện tích xây dựng: 76,49 m2
Diện tích sử dụng: 72,11 m2
Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ
Phòng bán hàng chủ đầu tư:

Địa chỉ:
Dự án Hanhomes Giang Biên, đường Mai Chí Thọ,Phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
Hotline:
0946 55 1818 | 0923 8686 79
Website:
https://www.handico5.com.vn/