Công Ty Cổ Phần
Đầu Tư Phát Triển Nhà Hà Nội Số 5 (Handico5)

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà số 5 (được hợp nhất bởi Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội và Công ty đầu tư – tư vấn xây dựng) trở thành đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội theo Quyết định số 9078/2002/QĐ-UB ngày 31/12/2002 của UBND Thành phố Hà Nội. Công ty đã chính thức trở thành Công ty cổ phần vào ngày 24/01/2005.

Dự án bất động sản
đã triển khai.

Hoạt động từ năm 2005, Handico 5 thực hiện và triển khai nhiều dự án bao gồm thi công, xây dựng và phân phối đa dạng các dự án bất động sản từ chung cư cho đến, khu văn phòng, nhà liền kề.

XEM TÂT CẢ

Tin tức & Sự kiện.